Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študentská pomocná vedecká sila - KOOP

Bližšie informácie o pomockej vedeckej sile na Katedre občianskeho a obchodného práva tu.

Termín na prihlášky - 5.10.2021