Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné hodnotenie predmetov v AR 2019/2020

Katedra správneho práva, práva životného prostredia oznamuje študentom, že v nadväznosti na karanténne opatrenia kvôli vírusu COVID-19 budú všetky skúšky prebiehať dištančnou formou.

Podrobnosti o záverečnom hodnotení