Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

zaverečné práce - zapisovanie tém

01.12.2017: zapisovanie tém záverečných prác
Na základe pokynov prodekanky pre vzdelávanie, JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. zo dňa 22.11.2017, ponúka Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave študentom možnosť  dohodnúť si tému záverečnej práce priamo s vyučujúcimi. Zoznam vyučujúcich, tém ako aj spôsob komunikácie nájdete tu.
Zapisovanie tém u konkrétnych vyučujúcich bude prebiehať počas ich konzultačných hodín, ktoré sú vypísané na stránke katedry, a to v termíne od 04.12.2017 do 16.12.2017.

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov, KPPP