Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výročné správy

 

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Správy o hodnotení v oblasti vedy