Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Absolventi - dotazníkové prieskumy

 

ABSOLVENTI ODPORÚČAJÚ pf_truni

 

Ste našimi absolventmi? Napíšte svoje postrehy ku štúdiu na inge.lanczova@gmail.com

Môžete sa vyjadriť napr. k nasledovným otázkam:

Odporučili by ste záujemcom študovať na našej fakulte? Prečo?

Čo by ste odporučili študentom?

Na akej pozícii ste sa zamestnali a prečo?

Hodnotil Váš zamestnávateľ pozitívne to, že ste absolventom našej fakulty?

Čo považujete za najväčšie výhody štúdia na našej fakulte?

Čo by ste zlepšili?

Do mailu prosím napíšte, či súhlasíte so zverejnením Vašej odpovede na stránke fakulty a tiež, či si želáte mať uvedené meno a priezvisko alebo len iniciály, alebo len odpoveď bez identifikátora.

Ďakujeme, že nám pomáhate byť stále lepšími.

 

Absolventský dotazník - 2021/2022 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2021/2022 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2020/2021 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2020/2021 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2018/2019 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – stanovisko Vedenia PF TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2018/2019 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2017/2018 a 2019/2020 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – Absolventi 2019/2020 – vyhodnotenie

Absolventský dotazník – Absolventi 2017/2018 po 2 rokoch od ukončenia štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2018/2019 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník - 2018/2019 - vyhodnotenie

Absolventský dotazník – 2 roky po ukončení štúdia – stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník – 2 roky po ukončení štúdia – vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2016/2017 a 2017/2018 - stanovisko Vedenia Právnickej fakulty TU

Absolventský dotazník - 2016/2017 - vyhodnotenie

Absolventský dotazník - 2016/2017 - slovné vyhodnotenie

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi - 2015/2016 - vyhodnotenie

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi - 2013/2014 - vyhodnotenie