Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
4.9.2018

 

Bakalársky študijný program

8.8.2018

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov pre študentov:

-      prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia

-      prvého ročníka dennej a externej formy magisterského štúdia