Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
1.3.2022
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave podporuje dodržiavanie princípov demokracie, medzinárodného práva a mierového riešenia konfliktov.
22.2.2022
Vážené študentky a vážení študenti,
18.2.2022
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Milé študentky a milí študenti,
 
17.1.2022

Vážené študentky, vážení študenti,

17.1.2022

Deň otvorených dverí  PF TU 2022
Cesta do hlbín štúdia práva - workshop pre stredoškolákov
4. marec 2022

Milé uchádzačky a milé uchádzači o štúdium,