Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
20.5.2018

Druhé kolo prijímacích skúšok na akademický rok 2018/2019

V prípade zvýšeného záujmu o štúdium plánuje fakulta zorganizovať druhé kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program v dennej a aj v externej forme štúdia. 

1.5.2018

11.4.2018

9.4.2018

 

Informácie o stáži nájdete TU.