Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohodnuté a voľné témy záverečných prác na KMPaEP

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva zverejňuje zoznam dohodnutých a voľných tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2021/2022 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2022/2023:
 
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
 
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
 
Mgr. Martin Bulla, PhD.
 
JUDr. Miroslava Mittelmannová
 
JUDr. Marek Šmid, LLB.
 
JUDr. Daniel Bednár, PhD.
 
JUDr. Mag. iur. Viktória Marková, PhD. 

JUDr. Metod Špaček, PhD.