Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

DPÚS II - výučba predmetu v letnom semesteri ak. roka 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

Študenti dennej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Študenti externej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Želáme Vám príjemné chvíle strávené v našej spoločnosti a počas štúdia právno-historických tém.

Vaši vyučujúci z Katedry dejín práva :)