Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
11.3.2021

Vážené študentky, vážení študenti,

hoci v súčasnosti neprebieha výučba na fakulte a nemôžeme sa vidieť, pripravili sme pre Vás aktivitu, ktorá by Vás mohla "vtiahnuť" (aspoň symbolicky) do fakultného života.