Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
5.5.2021

Prihlasovanie prebieha do 18.06.2021 zaslaním e-mailu na adresu: and

22.4.2021

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že priebeh štátnych skúšok (vrátane obhajob) a odovzdávanie záverečných prác bude prebiehať podľa nasledovných pokynov:

22.4.2021
Vážené absolventky, vážení absolventi,
 
22.4.2021

V rámci Trnavských právnických debát naša právnická fakulta opäť organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve

22.4.2021

Termín prijímacieho konania je 25. august 2021 (streda).