Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
10.6.2021

Pozývame Vás na VII. ročník konferencie o práve obchodných spoločností s názvom: Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií

8.6.2021
Milé uchádzačky - stredoškoláčky a milí uchádzači - stredoškoláci,
 
14.5.2021

 

Konferencia XV. Lubyho právnické dni:

Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve