Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
22.11.2017

Dňa 29.11.2017 sa na našej fakulte bude konať diskusný seminár na tému:

"Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.".

 

14.11.2017

CLEVERINGA LECTURE 2017 NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

12.10.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizuje odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná sp