Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Nositelia pamätnej medaily Štefana Lubyho

Pamätná medaila Štefana Lubyho

 

averz
univerzitný profesor Štefan Luby
1910 – 1976
reverz
Nadácia Štefana Lubyho
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

1.  Univ. Prof. Dr. Geörgy  BOYTHA, Maďarsko

2.  Ing. Mgr. Karel  ČADA, Česká republika

3.  Hon. Prof. Dr. Dr. h.c. Adolf  DIETZ, Nemecko

4.  Hon. Prof. Dr. Robert  DITTRICH, Rakúsko

5.  Prof. JUDr. Petr  HAJN, DrSc., Masarykova univerzita Brno, Česká republika

6.  Dr. Silke von  LEWINSKI, Nemecko

7.  JUDr. Vladimír  PÍTRA, Česká republika

8.  JUDr. Ivo  TELEC, CSc., Masarykova univerzita Brno, Česká republika

9.  Univ. Prof. Dr. Gabriela von  WALLENBERG, Nemecko

10.  Univ. Prof. Dr. Artur-Axel  WANDTKE, Nemecko

11.  Univ. Prof. Dr. Heinz  WITTMAN, Rakúsko

12.  o. Univ. Prof. Dr. Franz  BYDLINSKI,  Univerzita Viedeň, Rakúsko

13.  o. Prof. Dr. Marijan  PAVČNIK, Právnická fakulta Univerzity v Ljubljani, Slovinsko

14.  Doc. JUDr. Zdeňka  GREGOROVÁ, CSc., Masarykova univerzita Brno, rektorát, Česká republika

15.  JUDr. Štefan  KUTENIČ, Notárska komora Banská Bystrica, Slovensko

16.  JUDr. Jozef  OPATOVSKÝ, Notársky úrad Trnava, Slovensko

17.  JUDr. Štefan  DETVAI, Slovenská advokátska komora, Bratislava, Slovensko

18.  prof. JUDr. Jozef  PRUSÁK, CSc., Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovensko

19.  prof. JUDr. Ján  LAZAR, DrSc., Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovensko

20.  SECRETARIAT  UNIDROIT  ROME (medailu prevzal prof. Dr. Herbert KRONKE, generálny tajomník UNIDROIT), Taliansko

21.  MAX-PLANCK-INSTITUT für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs-und Steuerrecht, MÜNCHEN (medailu prevzal prof. Dr. Dres. H.c. Joseph STRAUS, výkonný riaditeľ Max-Planck-Institutu), Nemecko

22.  JUDr. Kveta VRZGULOVÁ, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko

23.  prof. JUDr. Helena BARANCOVÁ, DrSc., Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovensko

24.  prof. JUDr. Dr.h.c. Peter BLAHO, CSc., Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovensko

25.  em. o. Univ. - Prof. Dr. Rudolf WELSER, Universität Wien, Rakúsko

26.  Prof. Dr. dr. h. c. Lajos VÉKÁS, Eötvös Loránd Universität Budapest, Maďarsko

27.  Univ. - Prof. Dr. Martin SCHAUER, Universität Wien, Rakúsko

28.  Prof. Dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ, Universität Zagreb, Chorvátsko

29.  prof. Ing Štefan  LUBY, DrSc. Dr.h.c. mult., Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Slovensko

30.  doc. JUDr. Jozef VOZÁR, CSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava, Slovensko

31.  Prof. Dr. Christian  Alunaru, Sergiu Câileanu, „Vasile Goldiș” Western University of Arad, Romania / Západná univerzita „Vasila Goldisa“ v Arade, Rumunsko

32.  Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Jagiellonian University of Cracow and Universität Osnabrück, Poland / Jagellonská univerzita v Krakove a Osnabrücká univerzita, Poľsko