Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ocenenia pedagógov

Vážení kolegovia, učitelia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

V mene Vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ďakujem Vám za Vašu doterajšiu vedeckú prácu, ktorou vynikajúcim spôsobom reprezentujete našu fakultu pred širokou  odbornou obcou celého Slovenska. Teším sa, že Vašu kvalitnú vedeckú prácu v prospech fakulty a v prospech slovenskej právnej vedy si všimli mnohí kompetentní aj mimo našej fakulty, na ktorej s láskou a obetavo pracujete. Vaše ocenenia sú aj ocenením celej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Aj týmto spôsobom, zverejnením Vašich ocenení, Vám vyjadrujem svoju úctu a vďaku za to, že posúvate vedecký profil našej fakulty stále vyššie. Bude cťou fakulty zverejniť mená aj ďalších našich kolegov, ktorí rozšíria okruh ocenených učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ocenenia vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2020

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2019

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2018

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2017