Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy

20.9.2017

Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame vás na prednášku z rímskeho práva dňa 17.10.2017 o 9,30 hod. v miestnosti č. 6 (Súdna sieň)

na tému:

12.9.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017.
 
Prijímacie skúšky budú dňa 26.10.2017.
10.8.2017

V miestnosti Collegium Novum sa v piatok 27. 10. 2017 o 9:15 hod. uskutoční Konferencia Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov.