Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
30.6.2017

Podávanie žiadostí o ubytovanie v  akademickom roku 2017/2018

- študenti 1. ročníka Bc., 1. ročníka Mgr. a 1. ročníka PhD. štúdia

25.6.2017

 

Vážené študentky, vážení študenti,

25.6.2017

Informácie o prolongácii študentských preukazov na akademický rok 2017/2018 nájdete na webstránke Trnavskej univerzity v Trnave.
Viac informácií http://www.truni.sk/informacie-o-prolongacii-preukazu-studenta

19.6.2017
Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,
 
pozývame vás na ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá bude venovaná úlohám a činnosti notárov.
 
5.6.2017

Pozvánka na Veni Sancte:


 

Kompletný program slávnostného dňa: