Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kontakt

Adresa

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta – knižnica

Kollárova 10

917 01 Trnava

 

Telefón

033/ 5939 652

 

e-mail

  zuzana.dudova@truni.sk

 

Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Dudová

Mária Cíbiková

Mgr. Tatiana Yekken

Viera Čambálová (knihovník - kategorizácia EPCA)