Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny študovne Právnickej fakulty TU od 1.6.2021

 

pondelok         9:00-12:00   13:00-15:30

utorok             9:00-12:00   13:00-15:30

           streda              9:00-12:00   13:00-15:30

štvrtok             9:00-12:00   13:00-15:30

piatok              9:00-12:00   13:00-15:30

 

 

V záujme dodržiavania epidemiologických opatrení sa v študovni uplatňuje princíp

 rúško - odstup -  dezinfekcia rúk

 

 

Počas semestra / výučbového obdobia:

pondelok – štvrtok :  9,00 – 12,00      13,00 – 18,00 hod.

                    piatok :  9,00 – 12,00      13,00 – 17,00 hod.

 

Počas skúškového obdobia:

pondelok – piatok:  9,00 – 12,00      13,00 –15,00 hod.

 

Bližšie informácie o otváracích hodinách knižnice počas prázdnin, sviatkov, v čase rektorského/dekanského voľna sú zverejňované na hlavnej web stránke fakulty, v rubrike „Informácie pre študentov“.