Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Poradca pre štúdium - študenti

 
Počas celého výučbového a skúškového obdobia letného semestra 2021/2022 (od 15.02.2022 do 28.06.2022) majú študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave možnosť využiť individuálne a skupinové poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium: Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.
 
S poradcom možno konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa, najmä oblasti:
 
  • realizácie a hodnotenia výučby na fakulte (ciele, obsah, podmienky a prostriedky výučby),
  • interakcie s vysokoškolskými učiteľmi (možnosti a prostriedky vzájomnej komunikácie, prevencia a riešenie nedorozumení a konfliktov),
  • vlastného učenia sa (spôsobilosti učenia sa, používané učebné stratégie, problémy s učením sa a možné spôsoby ich zvládania),
  • vlastného sebarozvoja (sebareflexia, rozvoj tzv. mäkkých zručností, dalšie možnosti a prostriedky osobnostného rozvoja).
 
Termín konzultácií: každý utorok medzi 12:30 - 14:00

Poradenstvo bude poskytované online cez MS Teams, na základe predchádzajúcej dohody s poradcom prostredníctvom mailu jozef.strakos@truni.sk

V čase prezenčnej výučby bude poradenstvo poskytované v malej zasadačke.