Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Rozvrh hodín

Letný semester akad. roka 2021/2022:     ( Online výučba až do odvolania )

Bakalársky študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník - rozvrh na LS
2. ročník - rozvrh na LS
3. ročník - rozvrh na LS

Externá forma štúdia
1. ročník - rozvrh na LS
2. ročník - rozvrh na LS
3. ročník - rozvrh na LS
4. ročník - rozvrh na LS

Magisterský študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník - rozvrh na LS
2. ročník - rozvrh na LS

Externá forma štúdia
1. ročník - rozvrh na LS
2. ročník - rozvrh na LS
3. ročník - rozvrh na ZS

Pozn.: Podrobné rozdelenie študentov do skupín nájdete v systéme MAIS.

 

Rozvrh pre študentov 1. - 4. ročníka doktorandského štúdia v letnom semestri akademického roka 2021/2022:
1. - 4. ročník