Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prax a stáže

 

Praktické vzdelávanie je pre nás priorita.
Môžete si vybrať z množstva právnych kliník: http://pravnekliniky.truni.sk/
Môžete absolvovať stáže ponúkané fakultou na webovej stránke a sociálnych sieťach (FB: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta + IG: pf_truni)
Môžete si navrhnúť vlastnú stáž!
 

... kde môžem stážovať? 

- právna poradňa pre občanov Mesta Trnava,
- advokátske kancelárie, notárske či exekútorské úrady,
- obce, mestá, VÚC,
- súdy a prokuratúra,
- ministerstvá a ďalšie štátne orgány,
- právne oddelenia obchodných spoločností,
- orgány a úrady Európskej únie
- iné podľa vlastného výberu

 
Dokumenty a tlačivá: