Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Doktorandský študijný program

Doktorandský študijný program na akademický rok 2021/2022

Doktorandský študijný program na akademický rok 2020/2021

 

Doktorandský študijný program Občianske právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Pracovné právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Trestné právo na akademický rok 2019/2020

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2019/2020

 

Doktorandský študijný program Občianske právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Pracovné právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Trestné právo na akademický rok 2018/2019

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2018/2019

 

Doktorandský študijný program na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program Občianske právo (denná forma) na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program Občianske právo (externá forma) na akademický rok 2017/2018

Doktorandský študijný program na akademický rok 2016/2017

Doktorandský študijný program na akademický rok 2015/2016

Doktorandský študijný program Ústavné právo na akademický rok 2015/2016

Doktorandský študijný program na akademický rok 2014/2015

Doktorandský študijný program na akademický rok 2013/2014