Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Inauguračné konania

Začaté inauguračné konania:

    

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

   -  návrh inauguračnej komisie

   -  oponentské posudky

   -  rozhodnutie vedeckej rady fakulty

   -  prezenčná listina z vedeckej rady fakulty

   -  zoznam členov VRTU PF

   -  výpis zo zápisnice VR TU

   -  rozhodnutie VR TU

   -  prezenčná listina z VR TU

   -  zoznam členov VR TU

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

   -  návrh inauguračnej komisie

   -  oponentské posudky

   -  rozhodnutie vedeckej rady fakulty

   -  prezenčná listina z vedeckej rady fakulty

   -  zoznam členov VRTU PF

   -  výpis zo zápisnice VR TU

   -  rozhodnutie VR TU

   -  prezenčná listina z VR TU

   -  zoznam členov VR TU

 

 

Ukončené inauguračné konania:
       

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

   -  návrh inauguračnej komisie

   -  oponentské posudky

   -  rozhodnutie vedeckej rady fakulty

   -  prezenčná listina z vedeckej rady fakulty

   -  výpis zo zápisnice VR TU

   -  rozhodnutie VR TU

   -  zoznam členov VR TU

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

   -  návrh inauguračnej komisie

   -  oponentské posudky

   -  rozhodnutie vedeckej rady fakulty

   -  prezenčná listina z vedeckej rady fakulty

   -  výpis zo zápisnice VR TU

   -  rozhodnutie VR TU

   -  zoznam členov VR TU

 

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

   -  návrh inauguračnej komisie

   -  oponentské posudky

   -  rozhodnutie vedeckej rady fakulty

   -  prezenčná listina z vedeckej rady fakulty

   -  výpis zo zápisnice VR TU

   -  rozhodnutie VR TU

   -  zoznam členov VR TU