Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Habilitačné konania

Začaté habilitačné konania:
      

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

 

Ukončené habilitačné konania:
      

JUDr. Eduard Burda, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. František Cvrček, CSc.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Miloš Deset, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

Mgr. Marek Káčer, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Viktor Križan, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

JUDr. Zuzana Kubišová, PhD.

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

    -  návrh habilitačnej komisie

     -  oponentské posudky habilitačnej práce

    -  rozhodnutie vedeckej rady

    -  prezenčná listina vedeckej rady

    -  ukončenie konania

JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

JUDr. Eva Szabová, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Marek Švec, PhD.

    -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

    -  rozhodnutie vedeckej rady

    -  prezenčná listina vedeckej rady

    -  ukončenie konania

JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

    -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

    -  rozhodnutie vedeckej rady

    -  prezenčná listina vedeckej rady

    -  ukončenie konania

JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Peter Varga, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

    -  ukončenie konania

JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Peter Vyšný, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie   

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

Mgr. Janusz Wiśniewski, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania