Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Týždeň vedy a techniky 2019

                                                                                       

VET - prednáška dňa 23.10.2019

22.10.2019: VET - prednáška dňa 23.10.

Oznamujem študentom prvého ročníka denného bakalárkeho štúdia, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória, že dňa 23.10.2019, t. j. v stredu, nebude prednáška z predmetu VET. Ako náhradné plnenie je koncepcia kriviek (matematické vyjadrenie) jednotlivých foriem priamej cenovej elasticity dopytu.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP