Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Stáž v Bruseli v roku 2020

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020

 

Literárna súťaž 2019

                                                                   

Pridajte sa k nám!

                                                                              

CENA ERNESTA VALKA 2019

Vyhlásenie súťaže CENA ERNESTA VALKA 2019: Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov

 

Vážení študenti,

Kriminalistika - 8.10.2019

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dňa 8.10.2019 sa prednáška a cvičenie z predmetu Kriminalistika konať nebude z dôvodu ochorenia vyučujúceho.