Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Štipendiá a letné školy

Národný štipendijný program

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie

Russian Language Summer School in Omsk

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vás informovať o ponuke Dostojevsky Omsk State University uchádzať sa o letné kurzy ruského jazyka a ruskej tradičnej kultúry.