Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Štipendiá a letné školy

Stáž v českej pobočke Amnesty International

                                                                                                                   

Krátkodobá stáž MZVEZ SR

                                                                                           

Stáž v NR SR

                                        

Krátkodobá stáž MZVEZ SR

                                                                                                                                                                                               

Cena Ernesta Valka 2018