Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kolégium dekana

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekanka fakulty

Vedúci zamestnanci:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

JUDr. Michal Aláč, PhD. 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv  Dianiška, CSc.

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. 

Mgr. Zuzana Dudová  

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LL 

Mgr. Petra Janeková

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. 

Mgr. Andrea Mašková

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD.

Ing. Viera Novotová

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.