Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prax a stáže

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave výrazne podporuje klinické a praktické vzdelávanie svojich študentov.

 

 

Študenti si môžu vybrať z množstva kliník a stáží: http://pravnekliniky.truni.sk/ alebo si stáž môžu navrhnúť sami.

Kde môžu študenti stážovať?

- právna poradňa pre občanov Mesta Trnava,

- advokátske kancelárie, notárske či exekútorské úrady,

- obce, mestá, VÚC,

- súdy a prokuratúra,

- ministerstvá a ďalšie štátne orgány,

- právne oddelenia obchodných spoločností,

- orgány a úrady Európskej únie 

- iné podľa vlastného výberu