Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedecká rada

 

PREDSEDNÍČKA:

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., pracovné právo      

 

INTERNÍ ČLENOVIA:

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., pracovné právo           

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., obchodné právo                   

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA, teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., trestné právo               

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., mim. prof., občianske právo                

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., teória a dejiny štátu a práva                      

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., správne právo            

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., pracovné právo                       

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof. , teória a dejiny štátu a práva       

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., medzinárodné právo              

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., teológia 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., obchodné právo                        

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof., občianske právo            

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., trestné právo                    

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD., teória a dejiny štátu a práva   

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., európske právo                       

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., PhD., teória a dejiny štátu a práva                    

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obchodné právo               

 

EXTERNÍ ČLENOVIA:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., trestné právo

dekan, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta                    

JUDr. Anton Jaček

predseda, Krajský súd v Trnave

JUDr. Jozef Opatovský

notár, Notársky úrad v Trnave                                 

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., európske právo

dekan, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta   

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., teória práva

dekan, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta           

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., medzinárodné právo

dekanka, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., občianske právo

rektor, Univerzita Komenského v Bratislave                 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., obchodné a finančné právo

dekan, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta             

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., teória a dejiny štátu a práva

dekan, Univerzita  M. Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

  

V Trnave  11. 2. 2022

 

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty v znení účinnom od 7. 12. 2020