Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Spolupráca s inými inštitúciami

Predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

podpísali zmluvy o spolupráci

s nasledovnými inštitúciami:

 

 • Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
 • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
 • Najvyšší súd SR
 • Krajský súd v Trnave
 • Okresný súd v Trnave
 • Centrum právnej pomoci
 • Justičná akadémia SR Pezinok
 • Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.
 • Národný bezpečnostný úrad
 • OZ Kovo
 • Mesto Brezno
 • Mesto Trnava
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Ochrana slovenských spotrebiteľov Banská Bystrica
 • Predseda vlády SR
 • Labour Law Association
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Slovenská asociácia európskych štúdií
 • Centrum Slniečko
 • Slovenský olympijský športový výbor