Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
2.11.2021

 

1.11.2021

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa prednáška uskutoční online prostredníctvom aplikácie MsTeams:

21.10.2021

Témou nás prevedie Zuzana Vasičak Očenášová, ktorá sa téme hodnotového vzdelávania aktívne venuje.

Tešíme sa na Vás