Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
8.10.2021

Deň fakulty býva príležitosťou nielen si vypočuť si obohacujúce prednášky, alebo diskutovať so zaujímavými hosťami, ale zároveň sa aj stretnúť.

6.10.2021

Deň fakulty býva príležitosťou nielen si vypočuť si obohacujúce prednášky, alebo diskutovať so zaujímavými hosťami, ale zároveň sa aj stretnúť.

20.9.2021

Milé študentky a milí študenti,