Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
2.11.2021

Milé študentky a milí študenti,

2.11.2021
Pozývame Vás na prednášku
Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike,
ktorá sa koná 6. 12. od 14. 15 hod.
2.11.2021

Milé študentky a milí študenti, pozývame Vás na on-line stretnutie študentov s vedením fakulty, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. 12. 2021 o 18,00 h.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom MS Teams, kód: wodf4z5

2.11.2021

Milé študentky a milí študenti,

2.11.2021
Vážené študentky, vážení študenti,
 
všetci vieme, že akékoľvek násilie páchané na človeku je odsúdeniahodné