Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
17.1.2022

Vážené študentky vážení študenti všetkých fakúlt,

Právnická fakulta vyhlasuje druhý ročník súťaže o najlepšiu esej všetkých študentiek a študentov Trnavskej univerzity na tému: Čo nám dalo a čo vzalo obdobie pandémie.

17.1.2022
Milé študentky a milí študenti,
 
17.1.2022

Milé študentky a milí študenti,