Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry
15.11.2021
Vážení zamestnanci fakulty,

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

2.11.2021
Milé študentky a milí študenti,
 
2.11.2021

Na podujatí budú diskutovať:

• Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu (EPP)
• Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
• Peter Varga, Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Moderátor: Lukáš Onderčanin, SME

2.11.2021

Informácie sa týkajú študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme, 3. ročníka bakalárskeho štúdia v externej forme a študentov 1. ročníka magisterského štúdia v dennej forme a 2. ročníka magisterského štúdia v externej forme.

2.11.2021

Nestihol si online podujatie pre študentov o možnostiach zapojenia sa do vnútorného systému kvality PF TU? Nevadí, pozri si prezentáciu!