Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Angličtina - certifikát IELTS

                                                                                                                                                                                

Prevzatie diplomov

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v ak. roku 2017/2018  v 2. opravnom termíne, že si môžu od  6.