Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Cena Ernesta Valka 2018

                                                                                                                                                    

Výučba VET 17.10.2018

15.10.2018: prednáška VET/ Klimentová

Oznamujeme študentom prvého ročníka, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória (zab.: Klimentová), že dňa 17.10.218, t. j. v stredu, nebude prednáška z vážnych rodinných dôvodov vyučujúcej.
Ďakujem za pochopenie, Ing. Lenka Klimentová, PhD.
KPPP

Noví školitelia bakalárskych prác z MPV

Vážené študentky a vážení študenti,

nižšie nájdete menný zoznam študentov, u ktorých došlo k zmene školiteľa ich záverečných prác spolu s uvedením nového školiteľa. 

Prosí

Felicitas - konkurz do zboru

                                                                                                                                                                       

Konzultačné hodiny doc. Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 1.10.2018 nebudú konať z dôvodu študijného pobytu