Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Oznam o možnosti dohadovania tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v nasledujúcich termínoch:

prof. Šimovček - 3.12 od 12:15 do 13:15

                           Témy je možné dohodnúť aj prostredníctvom emailu.

doc. Mašľanyová - 3.12. a 10.12. od 10:30 do 11:00 a od 12:30 do 13:50

                             8.12. od 8:10 do 8:45 a od 11:25 do 11:50

                             Témy je možné dohodnúť aj prostredníctvom emailu.

doc. Szabová - 3.12. a 10.12. od 12:30 do 13:30 a od 15:00 do 16:30

Zapisovanie tém záverečných prác

                                                                                          

Výučba VET 21.11.2018

21.11.2018: výučba VET 21.-22.11.2018

Oznamujem študentom 1. ročníka, predmet Všeobecná ekonomická teória, že v dňoch 21. a 22.11.2018 (t. j. v stredu a vo štvrtok) nebude výučba z dôvodu PN vyučujúcej. Ako náhradné plnenie je vypracovanie seminárnych úloh podľa zadaní.
Druhá postupová písomka bude podľa plánu, t. j. 06.12.2018.


Ďakujem za pochopenie,
Klimentová, KPPP

Dekanské voľno - Beánie

                                                                                         

Exkurzia 15.11.2018

                                                                                                                                          

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o vypísaní doplňujúceho výberového konania v rámci mobility ERASMUS+ pre študentov na:

D E K A N S K É . V O Ľ N O