Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuky práce a brigády

Ponuka absolventskej praxe

Ponúkame pre študentov formu absolventskej praxe kde sa študenti môžu  zaradiť do pracovného procesu a pritom získať cenné  pracovné skúsenosti v našej spoločnosti

Zaujímavá ponuka práce pre absolventov PF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie org