Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry MPaEP

Vedúca katedry:

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

 

Tajomník katedry:

Mgr. Martin Bulla, PhD.

Členovia katedry

 

Profesori:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (profil)

miestnosť: 105, telefón: 033/59 39 640

e-mail: marek.smid@truni.sk

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Šmid Marek

 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. (profil)

miestnosť: 306, tel.: 033/5939 637

e-mail: juraj.jankuv@gmail.com

 

Docenti:

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: dagmar.lantajova@truni.sk

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Lantajová Dagmar

 
 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 637

e-mail: vargapeter01@hotmail.com

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Varga Peter

 

Odborní asistenti:

JUDr. Viliam Karas, PhD.

miesťnosť: 306, telefón: 033/5939 637

e-mail: karas@maplefish.sk

 

Mgr. Martin Bulla, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: martin.bulla@truni.sk 

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Bulla Martin

 

JUDr. Metod Špaček, PhD. 

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: metod.spacek@truni.sk 

 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: daniel.bednar@truni.sk

 

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: m.vysocky@gmail.com  

 

JUDr. Rastislav Mihalovič, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: mihalovicr@gmail.com  

 

JUDr. Mag. iur. Viktória Marková, PhD. (profil)

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: viktoria.markova@truni.sk

 

Mgr. Ivan Novotný, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: ivan.novotny25@gmail.com

 

Asistenti:

JUDr. Miroslava Mittelmannová

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: mittelmannova@hrl.sk

 

JUDr. Marek Šmid, LLB.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939637

e-mail: marek.smid@gmail.com 

 

Doktorand:

 

Študentské pomocné vedecké sily:

Sabína Huťová  

Patrik Ondrejech

Samuel Titka

 

Sekretariát katedry: 

Sekretárka: Katarína Cviková

miestnosť: 107

e-mail: katarina.cvikova@truni.sk

telefón: +421 33 5939 612

adresa: Kollárova 10, Trnava