Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry MPaEP

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej

Vážené študentky, vážení študenti,

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej sa dňa 21. októbra 2021 neuskutočnia, náhradný termín je 20. októbra 2021 od 15:00 do 16:30.  

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

Dodatočné obhajoby na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dodatočné obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva uskutočnia prostredníctvom MS Teams

dňa 23. augusta 2021 od 9:30.

Zoznam a poradie študentiek a študentov na dodatočné obhajoby nájdete TU

 

Termíny obhajob a štátnych skúšok na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva prebehnú štátne skúšky a obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

 

Štátna skúška z medzinárodného a európskeho práva:

- Riadny termin: 25. 5. 2021 o 9.00 hod

- Prvý opravný termín: 2.6.2021 o 9.00 hod

- Druhý opravný termín 18.6.2021 o 8.30 hod

 

Obhajoby diplomových prác:

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: