Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry DP

Výučba predmetu Vývoj a prax notárstva - LS ak. roka 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

výučba predmetu Vývoj a prax notárstva bude pre denné aj externé štúdium zabezpečená v tíme Vývoj a prax notárstva, kód tímu 22grbmh

Schôdze sú naplánované, môžete si ich vložiť do kalendára.

Pre externé štúdium je naplánovaná len jedna schôdza - na 9.4.2022.

Želáme Vám príjemnú výučbu.

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre dejín práva

Vážené študentky, vážení študenti tretieho ročníka,

obhajoby bakalárskych prác sa na Katedre dejín práva uskutočnia 11. mája 2022 (streda), v čase od 8:00 do 17:00.

Poradie študentov ako aj informácie o oponentoch záverečných prác budú včas zverejnené.

Zoznam študentov, ktorí majú obhajovať bakalárske práce v ak. roku 2021/2022 je nasledovný:

Cvičenia DPÚS II. - JUDr. Lanczová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na cvičenia z DPÚS II. sa prihláste prostredníctvom tímu Semináre JUDr. Lanczová. Na kanáli General sú vytvorené schôdze pre skupiny č. 3 a 4. Schôdze si vložte do kalendára a pomocou neho sa aj prihláste.

S pozdravom

Ingrid Lanczová

Výučba predmetu Športové právo

Vážené študentky, vážení študenti,

výučba predmetu Športové právo prebehne v tíme ´Športové právo,´ v ktorom sú vytvorené schôdze na každú stredu v čase 13:30-15:00.

Schôdze si pridajte do kalendára, prostredníctvom ktorého sa pripojíte.

Kód tímu: a3wg3hz

Doc. Vyšný - výučba v letnom semestri ak. roka 2021/22:

Vážené študentky, vážení študenti,

nižšie nájdete základné informácie k predmetom vyučovaným doc. Vyšným v letnom semestri ak. roka 2021/2022:

 

Svetové dejiny práva II:

prednášky: kompletné texty prednášok, opatrené zvukovými komentármi prednášajúceho, budú priebežne zverejňované v Moodle

cvičenia: budú sa konať online

externé štúdium: online prednáška

učebnica: Vyšný, P. Svetové dejiny štátu a práva. 2. vydanie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019

DPÚS II - výučba predmetu v letnom semesteri ak. roka 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

Študenti dennej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Študenti externej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Želáme Vám príjemné chvíle strávené v našej spoločnosti a počas štúdia právno-historických tém.

Vaši vyučujúci z Katedry dejín práva :)