Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry PPP

termíny skúšok ZS 2021/22

15.11.2012: termíny skúšok - VET

Milí študenti, v systéme MAIS sú už zverejnené termíny skúšok z predmetu Všeobecná ekonomická teória (Klimentová), a to pre denné ako aj externé štúdium. Termíny sú zverejnené aj v systéme MOODLE. V systéme MAIS je možné sa zapísať na vami vybraný termín, no skúška bude prebiehať online písomnou formou v systéme MOODLE - podľa podmienok ukončenia predmetu zverejnených na webovej stránke KPPP.
V prípade potreby ma kontaktujte, želám všetkým úspešné ukončenie zimného semestra.

Klimentová, KPPP

oznam - VET - preloženie výučby

23.09.2021: VET - preloženie výučby

Na základe našej spoločnej dohody pripomínam študentom denného štúdia, ktorí majú zapísaní predmet Všeobecná ekonomická teória, že výučba v pondelok 27.09.2021 nebude a náhradné plnenie v plnom rozsahu (prednáška plus cvičenie) bude dňa 01.10.2021, t. j. v piatok od 09,00hod cez MS TEAMS. Uvedené preloženie výučby už máte zaznamenané v systéme MS TEAMS.

Pekný deň, Klimentová

VET-podmienky ukončenia-eš

25.11.2020: VET - oznam pre študentov externej formy - ukončenie predmetu

Všetky zverejnené prednášky a cvičenia z predmetu Všeobecná ekonomická teória v systéme MOODLE sú určené pre denných aj pre externých študentov. Rozsah výučby je v dennom aj v externom štúdiu rovnaký, preto aj náročnosť skúškových písomiek bude rovnaká.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová

harmonogram skúšok KPPP - ZS 2019/2020

27.11.2019: harmonogram skúšok KPPP

Prehľad termínov skúšok z jednotlivých predmetov zabezpečovaných vyučujúcimi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v zimnom semestri 2019/2020 nájdete TU.

Želáme úspešné skúškové obdobie, KPPP

VET - prednáška dňa 23.10.2019

22.10.2019: VET - prednáška dňa 23.10.

Oznamujem študentom prvého ročníka denného bakalárkeho štúdia, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória, že dňa 23.10.2019, t. j. v stredu, nebude prednáška z predmetu VET. Ako náhradné plnenie je koncepcia kriviek (matematické vyjadrenie) jednotlivých foriem priamej cenovej elasticity dopytu.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

obhajoba DP

19.06.2019: obhajoba DP

Oznamujeme študentom, že náhradný termín obhajob diplomových prác pod vedením učiteľov Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave sa uskutoční dňa 28.06.2019, a to na Katedre trestného práva a kriminológie. Posudky sú k dispozícii v systéme MAIS, EZP a na sekteriáte KPPP (u Mgr. Kollárovej).

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

17.04.2019 - harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

Prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných Katedrou propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v letnom semestri akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Želáme vám úspešné ukončenie letného semestra, KPPP