Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Klinika trestného konania

Predmet Klinika trestného konania sa uskutoční dňa 15.2.2022 v čase podľa rozvrhu. Študenti budú do tímu kliniky pridaní.

Predmety na KTPaK - podmienky, hodnotenie a kódy do tímov

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje podmienky hodnotenia predmetov vyučovaných na KTPaK počas letného semestra akademického roka 2021/2022. V týchto súboroch sú uvedené aj kódy na vstupy do tímov prednášok. Kódy na vstup do tímov prednášok sú uvedené aj v harmonogramoch jednotlivých predmetov, ktoré sú zverejnené na stránke katedry v sekcii Vyučované predmety. Pokiaľ ide o cvičenia, do tímov si študentov pridá každý vyučujúci.

Súdne lekárstvo - termín testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že hodnotenie z predmetu Súdne lekárstvo sa bude konať formou testu dňa 23.12. o 18:00. Test sa bude konať v tíme SL - test 23.12. o 18:00. Študenti sa do tímu nalogujú cez kód: dbxe98e. Test bude zaslaný vyučujúcim do chatu tímu

TPH I - oznam pre skupiny C1, C4 a C5 - zmena času testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z TPH I skupín C1, C4 a C5 sa budú dňa 7.12.2021 konať v náhradnom tíme, do ktorého sa študenti dostanú cez kód: t2cq7ol

Cvičenie všetkých skupín sa uskutoční spoločne o 17:15 a jeho náplňou bude len vykonanie testu

Konzultačné hodiny - doc. Szabová

Poobedné konzultačné hodiny (14:15 až 15:30) doc. Szabovej sa dňa 23.11. neuskutočnia. Náhradný termín konzultačných hodín je 24.11. od 10:00 do 11:15