Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaUP

Vyučovanie predmetov katedry v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky a študenti, v úvodných týždňoch akademického roka 2021/2022 bude výučba katedrových predmetov prebiehať kombinovanou formou podľa centrálne stanoveného rozvrhu hodín. Styčnou platformou pre konkrétnejšie informácie o výučbe je informačný systém Moodle. V tomto systéme nájdete handouty z prednášok, zadania na jednotlivé semináre či ďalšie inštrukcie potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia.

Závery z workshopu ku kreácii ústavných sudcov

Dňa 6. apríla 2018 usporiadali Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Nadácia Konrada Adenauera workshop so zameraním na tému vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu. Na workshope s analytickými príspevkami vystúpili Peter Wilfling z Via Iuris, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.