Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry RaCP

Kontaktné osoby pre ŠVOČ

Vážení študenti,

v prípade záujmu o študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ) kontaktujte prosím

doc. JUDr. Veroniku Kleňovú, PhD. (rímske právo, komparácia rímskeho a občianskeho práva), alebo

JUDr. Štefana Zemana PhD. (kánonícke právo, dejiny cirkevného práva).